Spoločenstvo vlastníkov bytov Nitra, Janka Kráľa 63